Profi-Baukraft

+385 993399216

info@profi-baukfaft.hr

Naše usluge

Projektiranje i izgradnja telekomunikacijskih mreža

Održavanje telekomunikacijskih i distribucijskih mreža

Radovi niskogradnje

Imamo riješenje za svaki izazov.